Lütfen bekleyin..

DOLAR
istanbul
29°
21 Haziran 2018, 05:20

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

14 Temmuz 2015, 11:41

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı yapacağını duyurdu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr.

1

1

Fizyoloji Uzmanı ve Elektromanyetik Alanın Etkileri konusunda çalışmaları olmak

2

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doç. Dr.

1

1

Jinekolojik Dermatoloji ve Dermatopatoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak

3

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doç. Dr.

1

1

Gelişimsel Radyoloji Alanında Deneyimli ve Erektil Disfonksiyon İle İlgili yayınlanmış çalışmaları olması

4

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Medikal Onkoloji Yandal Uzmanı olmak, Psiko Onkoloji ve Hepatosellüler Kanser konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.

5

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Çocuk Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak.

6

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

4

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Romatoloji Yandal Uzmanı olmak,Behçet Hastalığı ve Kapilleroskopi konularında yayınlanmış çalışmaları olmak.

7

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Girişimsel Radyoloji Alanında Deneyimli Serepral Akut Strokta Endovasküler Tedavi ve Serebral Anevrizma Envasküler Tedavi konularında kurslara katılmış ve çalışmalar yapmış olmak

8

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç. Dr.

4

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Romatoloji Yandal Uzmanı olmak, "Ankilozan Spondilit" konusunda çalışmalar yapmış olmak

9

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Endodonti

Doç. Dr.*

1

1

İkili ve Üçlü Antibiyotik Medikamanları konusunda çalışmış olmak, Nikel Titanyum Döner Aletlerin Döngüsel Yorgunlukları konusunda çalışmış olmak.

10

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Endodonti

Doç. Dr.*

1

1

Güncel İrrigasyon Aktivasyon Sistemleri konusunda deneyimli olmak, Kanal Dolgusu Bağlanma ve Sızıntı Değerlendirme konusunda deneyimli olmak.

11

Mühendislik ve Mimarlık

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doç. Dr.*

1

1

Kablosuz sensör ağları ve dağıtık görüntü sıkıştırma konularında çalışmaları bulunmak

12

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.*

4

1

Siklodekstrinlerin türevleri, polimerleri ve bu polimerlerden elde edilen nano parçacıkların hedeflenmiş ilaç taşıma sistemlerinde kullanımı konusunda çalışmaları bulunmak.

13

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Üretim Metalurji

Yrd. Doç. Dr.*

5

1

Çok fonksiyonlu polimer kompozit üretimi, Sol-Gel yöntemi ile baryum hekzaferrit sentezi ve polimerlerde radar absorblama üzerine kullanılması, huntit hidromanyezit mineralinin polimerlerde alev geciktirici-yanmaz olarak kullanılması, ve Nano Ag sentezi ve polimerlerde antibakteriyel olarak kullanılması konularında çalışmaları bulunmak

14

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.*

5

1

Biyopolimerlere benzeyen sentetik polimerlerin hazırlanmasi ve bu polimerlerin tek zincir katlanma özellikleri incelenmesi, kontrollü polimerizasyon teknikleri ile hazırlanan polimerlerin proses koşullarının arastırılması konularında çalışmaları bulunmak.

15

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak, Oral Antikoagülan Tedavi Gören Hastalar ve Bu Hastaların Öz-Yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

16

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorası Yapmış Olmak, Muskuloskeletal Rehabilitasyon, Omurga Sağlığı Ve Egzersiz konularında çalışmış Olmak, 15 Yıllık Klinik deneyimine sahip olmak

17

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorası yapmış olmak, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Alanında çalışmış olmak

18

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Ve Pediatrik Nöroloji Doktorası Yapmış Olmak, Pediatrik Nörogelişimsel Bozukluklar Konusunda Çalışmaları Olmak

19

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doç. Dr.

1

1

Dahili Hastalıklar Hemşireliğinde Doçentlik ünvanına sahip olmak, Diyabette Hasta Yönetimi ve Web Tabanlı Hasta Eğitimi alanında çalışmaları olmak

20

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Kuranda Diriliş Konusunu Semantik Açıdan çalışmış olmak ve Kuranda İşitme konusunda çalışmış olmak.

21

Sağlık Hiz. MYO

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

Tıbbi Lab. Teknik. Pr.

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunu olmak ve Bu Alanda En Az 10 Yıl Mesleki Tecrübeye sahip olmak. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Alanında Doktora yapmış olmak. Dna/Doku Bankalama ve Sitogenetik Laboratuvarları konusunda deneyimli olmak. Kronik Myeloid Lösemi ve Wnt Sinyal İletimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİĞER ŞARTLAR:

657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD'yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
İŞ İLANLARI Kategorisindeki Diğer Haberler
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı yapacağını duyurdu.
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı yapacağını duyurdu.
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı yapacağını duyurdu.
Tunca Belediyesi İşçi Alımı ilanı
Kaynaşlı Belediyesi Geçici İşçi Alımı yapacağını duyurdu.
Hayrat Belediyesi Geçici İşçi Alımı yapacağını duyurdu.
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
Borç Yapılandırmasına Başvurdunuz mu?

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=